ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 11

Πόσο συχνά πρέπει να εξομολογούμαστε; Φτάνει δυο-τρεις φορές το χρόνο ή μας χρειάζεται συχνότερα; Κάθε φορά που θα κοινωνήσουμε είναι απαραίτητο να εξομολογούμαστε πρώτα;