ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 07

Κάθε άνθρωπος και κάθε οικογένεια έχουν προβλήματα. Πού ανατρέχουμε, όμως, για βοήθεια και συμβουλή; Στον πνευματικό ή στον ψυχολόγο; Ποια είναι η θέση του καθενός στη ζωή μας;