ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ

Πνευματικές εκδόσεις, βιβλία
και είδη λατρείας από την Ιερά Μονή Σπαρμού

Στον παρακάτω κατάλογο μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες κάθε είδους, καθώς και το κόστος του.
 
 

Πληροφορίες-Παραγγελίες:

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου: τηλ. 24930 61811