Ανακοίνωση Αγρυπνίας Αγ. Άννης 24.7.22

      Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι τήν Κυριακήν 24 Ἰουλίου τό βράδυ, θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἀπό τίς 7.00 μ.μ. ἕως τήν 1.00 π.μ., ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης.