Αγρυπνία και Μνημόσυνο Γέροντος Νεοφύτου (Σκαρκαλά)

Ακούστε την Ιερά Αγρυπνία κατά την οποία θα λάβει χώρα το
μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντος Νεοφύτου (Σκαρκαλά).

Ψάλλει στον δεξιό χορό ο Γέροντας Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης
από το Άγιον Όρος με τη συνοδεία του, και στον αριστερό ο Βυζαντινός χορός
«ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ» εξ Αθηνών με χοράρχη τον Πρωτοψάλτη κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμο το ηχητικό της Αγρυπνίας.

Ακούστε την Ιερά Αγρυπνία κατά την οποία τελέσθηκε το 
μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντος Νεοφύτου (Σκαρκαλά).

Ψάλλει στον δεξιό χορό ο Γέροντας Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης
από το Άγιον Όρος με τη συνοδεία του, και στον αριστερό ο Βυζαντινός χορός
«ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ» εξ Αθηνών με χοράρχη τον Πρωτοψάλτη κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ